اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

تبریک به مناسبت نیمه شعبان

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد
بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد
سوگند به هر چهارده آیه نور
سوگند به زخم های سرشار غرور
آخر شب سرد ما سحر می گردد
مهدی به میان شیعه برمی گردد
(اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.