اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
مرور برچسب

کمک به مردم زلزله زده

کمک اتحادیه کتاب و لوازم تحریرو اعضا خیر این صنف به مردم زلزله زده کرمانشاه

اعضا خیر اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان و شرکت تعاونی اتحادیه کتاب و لوازم تحریر همسو با همه مردم ایران برای کمک به هموطنان خویش در مناطق زلزله زده کمکهای خویش را راهی استان کرمانشاه کرد. تمامی مسئولین اتحادیه کتاب و لوازم تحریر دست به…