اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
مرور برچسب

کمسیون های اتحادیه کتاب اصفهان

اعضا کمسیون های اتحادیه

کمیسیون فنی رئیس : فرخ شاد حیدری نایب رئیس : مجتبی کریمی منشی : هدایت اله رضایی یونکی کمیسیون آموزش رئیس:غلامرضا فرخی نایب رئیس: محسن عابدینی منشی : مجید قاسمی قهساره کمیسیون بازرسی رئیس:محمد حسینی بالام نایب رئیس : مرتضی شامحمدی منشی :…