اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
مرور برچسب

کتابفروشی پارسا

حمید رضا رستم زاده: هر سال مشتریان کتاب کمتر می شوند

دبیر اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروش ها از مشکلات کتاب فروش ها می گوید هر سال مشتریان کتاب کمتر می شوند فضای مدور کتابفروشی های روبروی هتل عباسی را که دور بزنی می رسی به مغازه ای با کتاب های تخصصی پزشکی و فقط آنجاست که صاحب مغازه…