اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
مرور برچسب

نمایشگاه کتاب اصفهان

مشکلات و مصائب برگزاری نمایشگاه تازه کتاب اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان در حالی با ماهیتِ مکانی جدید در پارکینگ میدان امام علی برگزار خواهد شد که گمان می رود این نمایشگاه همچنانکه فرصتی نو در مکانی جدید است، تهدیدی قدیمی در مکانی غریب باشد؛ زیرا اگرچه از لحاظ موقعیت جغرافیایی در…