اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
مرور برچسب

فرخشاد حیدری

فرخشاد حیدری :صحافی مقرون به صرفه نیست

صـــدای خرت خرت کاغذها لای دستگاه سکوت مغازه را می شکند و مرد صحاف پشت دستگاه می ایستد تا به کاغذها جانی دوباره ببخشد. قرار است همه این کاغذها کنار هم بچســـــــبند تا کتابی زیـــــبا درست شود. صحافی، آخرین بخش برای انتشار یک کتاب، پایان…