اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
مرور برچسب

طرح رونق اصناف

ارائه تسهیلات به اعضای دارای پروانه کسب، طرح رونق اصناف

قابل توجه اعضا محترم اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان، جهت دریافت تسهیلات مربوط به طرح رونق اصناف می توانید از امروز درخواست خود را مستقیما در سایت ثبت کنید: الف) شرایط متقاضی 1-واحدهای صنفی که دارای کد رسته شغلی با ماهیت تولیدی و یا خدمات…