اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
مرور برچسب

حق عضویت اتحادیه کتاب

اطلاعیه پرداخت حق عضویت سالانه

قابل توجه اعضا محترم اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان خواهشمند است حداكثر تا 20 اسفندماه  نسبت به پرداخت حق عضويت خود اقدام فرماييد. در غير اينصورت در سال آينده با افزايش دريافت ميگردد و قابل پرداخت به نرخ سال قبل نمی باشد، لذا خواهشمند…