اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

گزارش واحدهای بدون پروانه کسب

همکاران گرامی صنف اتحادیه کتاب و لوازم تحریر، در صورتی که واحد بدون پروانه کسبی را مشاهده نمودید خواهشمند است توسط فرم زیر اتحادیه را مطلع نمائید تا از لحاظ قانونی برخورد و پیگیری شود تاکه حقی از اعضا محترمی که پروانه کسب گرفته و به صورت مجاز مشغول فعالیت می باشند ضایع نشود.
بدیهی است که نیاز به هیچ اقدامی از سمت شما همکار گرامی نمی باشد و بعد از ثبت  این اطلاع رسانی، بازرسان اتحادیه موضوع را پیگیری خواهند کرد.

گزارش واحدهای بدون پروانه کسب

  • مشخصات فرد گزارش دهنده

  • اگر از اعضا رسمی و دارای پروانه کسب اتحادیه هستید، نام واحد صنفی خود را ذکر کنید
  • مشخصات واحد صنفی بدون پروانه کسب

  • خواهشمند است عکسی از نمای بیرون یا سردر مغازه ای که پروانه کسب ندارد در ضمیمه ارسال نمائید