اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

مراحل و روند دریافت پروانه کسب اتحادیه کتاب و لوازم تحریر

مرحله چهارم

دریافت پروانه کسب

مرحله سوم

واریز وجه

مرحله دوم

تکمیل مدارک

مرحله اول

تشکیل پرونده

۱- محله اول : تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز

 1. اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه ۲ سری کامل
 2. اصل کارت ملی و فتوکپی ۲ برگ، پشت و رو
 3. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و فتوکپی ۲ سری، پشت و رو
 4. اصل اجاره نامه یا سند مالکیت و فتوکپی ۱ سری
 5. تائیدیه کد پستی و فتوکپی ۱ برگ (مراجعه به ادارات پست + قبض تلفن)
 6. عکس ۴*۳ رنگی جدید تمام رخ پرسنلی ۸ قطعه (زیراکس و پرینت رنگی قابل قبول نمی باشد)
 7. اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی یک برگ
 8. سوابق کاری
 9. پوشه دکمه دار پلاستیکی
 10. رضایت نامه شرکاء (در صورتی که دارای شریک یا شرکاء می باشید رضایت نامه می بایست روی فتوکپی صفحه اول شناسنامه مکتوب گردد)
 11. فتوکپی قبض تلفن مغازه
 12. درخواست کتبی جهت صدور پروانه کسب

 

۲- محله دوم : تکمیل مدارک و استعلام های مورد نیاز

 1. استعلام دارایی
 2. تائیدیه آموزش

استعلام های ذیل با توجه به رسته کاری مورد نظر متفاوت می باشد:

 1. گواهی عدم اعتیاد
 2. گواهی عدم سوء پیشینه
 3. گواهی تائید اماکن
 4. گواهی تائید از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳- محله سوم : واریز وجه

 1. واریز مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۳۱۰۰۵۹۷۰۰۴ بانک ملی به نام اتاق اصناف ایران
 2. واریز مبلغ ۴۵۰،۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵۶۷۰۱۹۱۰۰۱ بانک ملی به نام اتاق اصناف مرکز استان اصفهان
 3. واریز مبلغ ۴۵۰،۰۰۰ ریال به حساب ۱۶۹۱۳۰۱۲۱۲ بانک ملت به نام اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
 4. واریز مبلغ ۳۰،۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۵۸۰۲۰۳۰۰۱ بانک ملی به نام سازمان صنعت، معدن (بازرگانی)
 5. واریز مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب ۱۶۹۱۳۰۱۲۱۲ بانک ملت به نام اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان بابت ورودیه

۴- مرحله چهارم: دریافت پروانه کسب

پس از انجام مراحل فوق و دریافت تائیده های مربوطه پروانه کسب شما به صورت لحظه ای آماده و در اختیار شما قرار خواهد گرفت