اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

مراحل و روند دریافت پروانه کسب اتحادیه کتاب و لوازم تحریر

مرحله چهارم

دریافت پروانه کسب

مرحله سوم

واریز وجه

مرحله دوم

تکمیل مدارک

مرحله اول

تشکیل پرونده

۱- مرحله اول : تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز

 1. اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه ۲ سری کامل
 2. اصل کارت ملی و فتوکپی ۲ برگ، پشت و رو
 3. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و فتوکپی ۲ سری، پشت و رو
 4. اصل اجاره نامه یا سند مالکیت و فتوکپی ۱ سری
 5. تائیدیه کد پستی و فتوکپی ۱ برگ (مراجعه به ادارات پست + قبض تلفن)
 6. عکس ۴*۳ رنگی جدید تمام رخ پرسنلی ۸ قطعه (زیراکس و پرینت رنگی قابل قبول نمی باشد)
 7. اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی یک برگ
 8. سوابق کاری
 9. پوشه دکمه دار پلاستیکی
 10. رضایت نامه شرکاء (در صورتی که دارای شریک یا شرکاء می باشید رضایت نامه می بایست روی فتوکپی صفحه اول شناسنامه مکتوب گردد)
 11. فتوکپی قبض تلفن مغازه
 12. درخواست کتبی جهت صدور پروانه کسب

 

۲- مرحله دوم : تکمیل مدارک و استعلام های مورد نیاز

 1. استعلام دارایی
 2. تائیدیه آموزش

استعلام های ذیل با توجه به رسته کاری مورد نظر متفاوت می باشد:

 1. گواهی عدم اعتیاد
 2. گواهی عدم سوء پیشینه
 3. گواهی تائید اماکن
 4. گواهی تائید از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳- مرحله سوم : واریز وجه

۴- مرحله چهارم: دریافت پروانه کسب

پس از انجام مراحل فوق و دریافت تائیده های مربوطه پروانه کسب شما به صورت لحظه ای آماده و در اختیار شما قرار خواهد گرفت