اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

ثبت نام جهت درخواست سهمیه نفت

به اطلاع اعضا محترم اتحادیه میراسند جهت درخواست سهیمه نفت فرم زیر را به دقت تکمیل نمائید

مهلت ثبت درخواست تا پایان روز جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۶ می باشد و بعد از این تاریخ هیچ درخواستی مبنی بر سفارش سهیمه نفت پذیرفته نخواهد شد

با احترام

اتحادیه کتاب و لوازم تحریر

فرم درخواست نفت