اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

اعضا کمسیون های اتحادیه

 • کمیسیون فنی

 1. رئیس : فرخ شاد حیدری
 2. نایب رئیس : مجتبی کریمی
 3. منشی : هدایت اله رضایی یونکی

 • کمیسیون آموزش

 1. رئیس:غلامرضا فرخی
 2. نایب رئیس: محسن عابدینی
 3. منشی : مجید قاسمی قهساره

 • کمیسیون بازرسی

 1. رئیس:محمد حسینی بالام
 2. نایب رئیس : مرتضی شامحمدی
 3. منشی : قاسم جابری پوده
 4. عضو کمیسیون: محمدباقر باقری
 5. عضو کمیسیون: مهدی خدابین

 • کمیسیون رسیدگی به شکایات

 1. رئیس: حجت دشتی اصفهانی
 2. نایب رئیس: محسن ندیمیان اصفهانی
 3. منشی : منصور ریاحی نسب

 • کمیسیون حل اختلاف

 1.  رئیس: مرتضی کشکولی
 2. نایب رئیس: سید محسن موسوی
 3. منشی : احسان قنبری عدیوی
 4. عضو کمیسیون : مهدی فلاحتیان
 5. عضو کمیسیون: محمد ابراهیمی