اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه کسب

 1. اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه ۱ سری کامل
 2. اصل کارت ملی و فتوکپی ۱ برگ، پشت و رو
 3. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و فتوکپی ۱ سری، پشت و رو
 4. اصل اجاره نامه یا سند مالکیت و فتوکپی ۱ سری
 5. تائیدیه کد پستی و فتوکپی ۱ برگ (مراجعه به ادارات پست + قبض تلفن)
 6. عکس ۴*۳ رنگی جدید تمام رخ پرسنلی ۸ قطعه (زیراکس و پرینت رنگی قابل قبول نمی باشد)
 7. اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی یک برگ
 8. رضایت نامه شرکاء (در صورتی که دارای شریک یا شرکاء می باشید رضایت نامه می بایست روی فتوکپی صفحه اول شناسنامه مکتوب گردد)
 9. فتوکپی قبض تلفن مغازه
 10. مفاصا حساب دارایی
 11. اصل پروانه کسب

هزینه های مربوط به تمدید پروانه کسب

از کلیه فیش های واریزی یک کپی نیاز می باشد