اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

فرم شکوائیه اتحادیه صنف کتاب و لوازم تحریر

خواهشمند است اطلاعات فرم را به دقت تکمیل نمائید، بدیهی است که به فرم های که اطلاعات به صورت ناقص تکمیل گردیده باشد هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

  • مشخصات شاکی

    مشخصات خود را به صورت کامل وارد نمائید
  • مشخصات متشاکی

    مشخصات شخص یا واحد صنفی که از ایشان شکایت دارید را به صورت کامل وارد نمائید. در صورتی که تلفن یا موبایل متشاکی را ندارید، فیلد های مربوطه را خالی بگذارید، اما ذکر نام واحد صنفی و آدرس، جهت رسیدگی به شکایت شما الزامی می باشد.
  • موضوع و شرح شکایت

  • اسناد و مدارکی که مربوط به شکایت شما می باشد را ضمیمه کنید (مانند: فاکتور، فیش پرداختی یا ...) درصورتی که چندین فایل برای ارسال دارید، همه را فشرده کنید و در قالب یک فایل zip ضمیمه و ارسال کنید