اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

قابل توجه دفاتر تایپ و تکثیر اصفهان

بسمه تعالی
با توجه به مصوبه سازمان صنعت و معدن و تجارت با موضوع ضوابط خاص صدور پروانه کسب مربوط به اتحادیه کتاب و لوازم تحریر مربوط به رسته تایپ و تکثیر (دفاتر فنی) مقرر گردیده که جهت دریافت پروانه کسب به صورت دفتر فنی تخصصی نیاز به فراهم آوری تجهیزات ذکر شده می باشد و چنانچه واحد صنفی نیاز به فراهم آوری اینگونه تجهیزات را نداشته باشد جزء دفتر تایپ و فتوکپی تقسیم می گردد.
و به هیچ وجه معنای تعطیلی و بیکاری واحد صنفی این رسته و یا اجبار به خرید تجهیزات را نداشته و ندارد. این قانون فقط برای تکریم اعضاء این رسته تقسیم بندی آنها به صورت تخصصی و حمایت از آنها در مراحل بعدی قرار گرفته شده است بدین معنا که دفتر تخصصی فنی با تجهیزات مورد نیاز در قانون خدماتی را به مشتری می تواند ارائه دهد که دفاتر تایپ و فتوکپی قادر به انجام آن نشده پس باید طبق قانون این تشخیص جایگاه انجام گیرد.
ضمناً طبق قانون مصوب گردید دفاتری که در حال فعالیت می باشند به مدت شش ماه فرصت داده می شود تا دفتر خود را تجهیز کرده و در صورت تمایل جزء رسته دفتر فنی تخصصی تقسیم گردند، در غیر اینصورت هیچگونه مشکلی برای ادامه فعالیت برای واحد صنفی پیش نیامده و به صورت سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد، ولی نباید فعالیتهای دفتر فنی تخصصی را انجام دهد.
این توضیح به سبب شفاف سازی در جهت اجرای این قانون لحاظ گردید که برخی از عناصر ضد انقلاب و ضد ایرانی از آن به نفع مقاصد شوم خود و تخریبهای ضد ایرانی و اسلامی سوء استفاده نکنند.
و من الله التوفیق
اکبر چیت ساز

برای مشاهده نامه مربوطه کلیک نمائید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.